Prezentare | Istoric | Calitate | Certificate
Agrement tehnic Aviz tehnic IQ 14001 IQ 18001
IQ 9001 ISO 9001-2001 OHSAS 18001-2004 SR EN ISO 14001-2005
Marca IQNet Marca srac 14001 Marca srac 9001 000 Marca srac ohsas 18001
 
 
 [ octombrie 2009 ]
Utilizare marca CE
Deoarece sunt indeplinite conditiile organismului de certificare, KNOXCRIS SERV SRL, poate utiliza marca CE si elibereaza Declaratia de Conformitate CE, care cuprinde informatii conform SR EN 14351-1:2006

 
     
Copyright © KNOXCRIS SERV 2005 Powered by Innovative Software